🥈 پیشنهاد نقره ای

📝 وحید یامین پور
📖 ۲۴۸ صفحه
📇 انتشارات کتاب جمکران

📌 «شیخ در گوش طلبه‌ای جوان که کنارش نشسته بود، پاسخ پرسشِ سید را گفت و به سرعت مجلس درس را ترک کرد و راهی کاروان‌سرا شد...
طلبه بی‌خبر از همه‌جا دست بلند کرد و پاسخ پرسش را آن‌گونه که شیخ گفته بود، ارائه کرد. سیدشفتی که پاسخ طلبه را بسیار دقیق‌تر و عمیق‌تر از سطح مَدرَس خود دید، متحیر شد و گفت: «این پاسخ را یا خود حضرت حجة‌بن‌الحسن (عج) به تو گفته یا شیخ‌مرتضی انصاری!»
مجلس به همهمه افتاد و همه به سوی طلبه پاسخ‌دهنده برگشتند...»
➕ نخل و نارنج عنوان اولین کتاب وحید یامین‌پور است که گوشه‌ای از زندگانی خاتم‌الفقها و المجتهدین شیخ مرتضی انصاری ، صاحب دو کتاب رسائل و مکاسب را از ابتدا تا پایان به تصویر کشیده است و به عنوان تجربه اول تا حد زیادی موفق بوده است. این کتاب  پرفروش هرچند به قلم خیال نگاشته شده، تلاشی‌است بر اسناد و واقعیت‌های تاریخی استوار باشد...

 

📗 مطالعه قسمتی از کتاب و خرید نسخه الکترونیکی از اینجا

 


 

🌀 #نشانک۱

«سیر در آفاق خود نوعی گریز است. گریز از یک‌جا ایستادن و عادت‌کردن به ایستادن. از ایستادن و عادت‌کردن می‌گریزم که سخت هراس‌انگیزند. سیر در نفس هم گریزی دیگر است. هرچند گریز از خود، بال و پر می‌خواهد؛ خدا نصیب کند!»

 


 

🌀 #نشانک۲

😉 «پس تو هم آگاهانه #زهد بخواه. خواستن زهد، از سختی آن می‌کاهد و آن را شیرین می‌کند.» 

➕ «نیت کن. زهد به نیت نیاز دارد. اگر بدون نیت باشد زهد نیست بلکه حسرتِ داشتن است در نداری.»
او با خود عهد کرده بود مذاقش را با طعم چیزی که برای زنده ماندنش ضرورتی نداشت، آشنا نکند. با هر چشیدن جدیدی، خواهش جدیدی متولد می‌شد و در هر خواهش جدیدی، لذت جدیدی نهفته بود.