📝  استفان گایز
📖 ۱۵۴ صفحه
📇 انتشارات تعالی

📌  امروز ۸ساعت  کتاب می‌خوانیم و تا ده‌روز بعد اصلاً سراغ کتاب‌مان نمی‌رویم. فردا سه ساعت پشت‌سر‌هم تمرین خطاطی می‌کنیم و چون با قیافه‌ای شبیه  گوژپشت نتردام از اتاق خارج شدیم، به قلم و کاغدها نگاه هم نمی‌کنیم. یا یک روز مفاتیح را دست گرفته و از اول درو کرده و جلو می‌رویم، ولی تا یک ماه بعد دیگر از این حال خوبِ‌ معنوی خبری نیست؛ رژیم گرفتن و ورزش کردن هم به همین ترتیب... آخرش هم صدای ناله‌مان به آسمان بلند است که خدایا چرا نتیجه نمی‌گیرم و موفق نمی‌شوم...
😒 اگر چه حال‌تان از این اوضاع گرفته است، ولی کتاب حاضر به شما مژده می‌دهد که مشکل از شما نبوده و اشکال کار در استراتژی‌های شماست... این کتاب به ما می‌گوید که برای همه ابعاد زندگی‌مان باید سراغ آبیاری قطره‌ای برویم؛ بعد از این لازم نیست برای انجام دادن یک کار جدید دنبال انگیزه بگردیم، انگیزه‌ها اگرچه برای شروع کمک کننده هستند ولی اتکا به آن‌ها دردسر ساز می شود، ما باید اراده کرده و کارهای خوب را تبدیل به عادت کنیم. آن وقت اگر یکی از ما بپرسد بین این همه مشغله چه طور می‌توانی نیم ساعت پیاده‌روی کنی؟ می‌گوییم: دست خودم نیست، عادت کرده‌ام...
😉 کتاب ریز عادت‌ها به شما کمک می‌کند تا اطلاق از اهمیت و ضرورت ایجاد عادت‌ها، از نتایج آن شگفت‌زده شده،  پیچ و خم‌های ایجاد عادت‌های جدید را شناخته و خیلی زود دست‌به‌کار شوید، عادت‌های کوچک را در خودتان ایجاد کرده و نتیجه‌های بزرگی از آن برداشت کنید...

📝  تکتم دره کی

 

➕ قسمتی از متن کتاب:
بگذارید این جمله به ژرف‌ترین عمق  ذهن شما رسوخ کرده و تا ابد در آن جا سکنی گزیند. هرگز فراموش نکنید:  تکرار، زبان مغز (ناخودآگاه) است.
هدف از خلق  عادت این است که مغزتان را با تکرار تغییر دهید؛ اما مغز در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان می‌دهد، مگر این که سخاوت‌مندانه به آن پاداش داده شود...
زمانی که به نحو موفقیت‌آمیزی عادات سالم و جدیدی شکل دهید، خود به خود همه چیز آسان‌تر می‌شود. آن وقت می‌توانید کارهای درست را با تلاشی اندک انجام دهید...

 

📗 مطالعه قسمتی از کتاب و خرید  نسخه الکترونیکی از  طاقچه در اینجا

📘  خرید  نسخه فیزیکی از سایت ناشر در اینجا