📝 حمید حسام
📖 ۴۶۴ صفحه
📇 نشر شهید کاظمی

📌 خداحافظ سالار کتابی است از خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی همسر سرلشکر پاسدار شهید حسین همدانی . راوی این زندگی نامه نمونه‌ای‌ است، از یک زن فداکار که برای آرامشِ خانه و خانواده‌اش همه‌ دل‌مشغولی‌ها و عشق و علاقه به همسرش را در خود پنهان داشته تا در هنگام ماموریت‌های پدر، فرزندان بهانه پدر را نگیرند و همچنین نشان دهنده مردی است پر ازعشق؛
عشق خدا، خانواده، شهادت ، خدمت و به رفقایی که در جنگ ۸ساله از آنها جدا افتاده بود...

شمع افروخت و پروانه در آتش گُل کرد
می‌توان سوخت اگر امر بفرماید عشق...

➕ برشی از متن کتاب:
بساط گردو شکستن را پهن کرد و مشغول شد... با تعجب پرسیدم: «چکار می‌کنی؟ مگه فردا صبح زود نمی‌خوای بری دیدار آقا؟»
با خوش‌رویی جواب داد: «سارا خانم (دخترش) صبحونه، گردو با پنیر دوست داره، می‌خوام برای این چند روزی که نیستم براش گردو بشکنم....»
سارا خوابیده بود وگرنه با دیدن این صحنه، مثل من، آشوبی به جانش می‌افتاد که خواب را از چشمانش می‌گرفت....

📝 کبریا

 

📘 خرید نسخه الکترونیکی از طاقچه در اینجا
📗 خرید نسخه فیزیکی از پاتوق کتاب در  اینجا